Cytaty: Antoine de Saint-Exupéry

Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie

Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, ale patrzeć razem w tym samym kierunku.

Miłość nie jest skarbem, który się

Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, lecz obustronnym zobowiązaniem.

Przyjaźń to przede wszystkim pokój i

Przyjaźń to przede wszystkim pokój i potężna duchowa wymiana, wznosząca się ponad pospolite szczegóły.

A kiedy twoja miłość jest przyjęta i

A kiedy twoja miłość jest przyjęta i otwierają się dla ciebie ramiona – wówczas proś Boga, niechaj ocali tę miłość od zepsucia, bowiem niepokoję się o serca po brzegi szczęściem wypełnione.

Miłość nie polega na wzajemnym

Miłość nie polega na wzajemnym wpatrywaniu się w siebie, ale wspólnym patrzeniu w tym samym kierunku.

Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest

Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela.