Cytaty: Bertold Brecht

Miłość jest pragnieniem, by komuś coś

Miłość jest pragnieniem, by komuś coś dawać – a nie otrzymywać.

Miłość jest pragnieniem, aby komuś coś

Miłość jest pragnieniem, aby komuś coś dawać – a nie otrzymywać.

Imieniny:
Pamiętaj o złożeniu życzeń
Najlepsi autorzy i ulubione powiedzenia

    powodzenie słownik języka polskiego pomyślny obrót rzeczy sukces pożądany wynik popularność