Cytaty o życiu

W ramach tej kategorii spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o sens i cel naszego istnienia. Człowiek nie odnajdzie siebie, dopóki nie będzie wiedział po co żyje. Zebrane tutaj myśli mają pomóc nam lepiej zrozumieć otaczający nas świat. Czy to co robimy, jest naprawdę tym o co ostatecznie w życiu chodzi? Czy na tym polega cały jego sens? Czy człowiek, który żyje w dobrobycie, odgrywa znaczącą rolę w społeczeństwie, osiągnął rzeczywiście wszystko? Czy czuje się szczęśliwy mając wysoki standard życia i społeczny prestiż? Co wytacza i określa nasze życie?

Potencjał chaosu można wykorzystać, a gdy

Potencjał chaosu można wykorzystać, a gdy tylko wykorzystamy go prawidłowo, chaos przestaje być chaosem.

Zardzewiały drut jest naładowany, gdy jest

Zardzewiały drut jest naładowany, gdy jest podłączony do prądu elektrycznego. Podobnie gdy ekstrawertyczny umysł ludzki naładowany jest mądrością, nauką i supermądrością, wówczas ignorancja znika w ciągu sekundy, a życie człowieka staje się opromienione Boskim światłem.

Szacunek dla samego siebie to dar, jaki

Szacunek dla samego siebie to dar, jaki został ci dany na samym początku razem ze wszelkimi innymi wartościami. To połączenie wiary i pewności, że nie masz w sobie ograniczeń narzuconych przez kogoś innego.

Świat bowiem zbudowany jest według pewnego

Świat bowiem zbudowany jest według pewnego porządku, a atomy maszerują w pewnym rytmie. Podtrzymuje go też flet i Strażnik Czas, przestrzega Słońce i Księżyc.

Oto tajemnica natchnienia. Powiedz sobie,

Oto tajemnica natchnienia. Powiedz sobie, że tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi – wcale nie bardzo inteligentnych ina pewno nie inteligentniejszych od nas – pokonało problemy równie trudne jak te, z którymi ty się borykasz.

Nie krytyk się liczy, nie człowiek, który

Nie krytyk się liczy, nie człowiek, który wskazuje, jak potykają się silni albo co inni mogliby zrobić lepiej. Chwała należy się mężczyźnie na arenie, którego twarz jest umazana błotem, potem i krwią, który dzielnie walczy, który wie, co to jest wielki entuzjazm, wielkie poświęcenie, który ściera się w słusznych sprawach, który w swych najlepszych chwilach poznał tryumf wielkego wyczynu, a w najgorszych, gdy przegrywa, to przynajmniej przegrywa z odwagą, nie chcąc, aby jego miejsce było wśród chłodnych i nieśmiałych dusz, które nigdy nie poznały ani smaku zwycięstwa, ani smaku porażki.

Page 1 of 191234510...Last »